Opgelucht ademhalen d.m.v. ademhalingstherapie

Ademhalingstherapie kan hulp bieden aan personen met veel stress, welke dikwijls een foute ademhaling hebben. Vaak met eerst vage klachten als gevolg, maar later ook serieuzere klachten.

Hyperventilatie is een miskend probleem en kent een enorme opgang in onze streken. Meer en meer Belgen krijgen de dag van vandaag te maken met een vorm van hyperventilatie. Met ademhalingstherapie leren we je hoe je bewuster kan ademen en bieden we een oplossing voor jouw ademhalingsproblemen.

Acute hyperventilatie is spectaculair, maar komt minder frequent voor. Chronische hyperventilatie is het minst bekend, dit is een verkeerde manier van ademen waarbij men te snel of te diep ademt zonder dat dit noodzakelijk is zoals bij bijvoorbeeld een fysieke inspanning. Je lichaam is niet meer in balans.

Symptomen en klachten van ademhalingsproblemen en hyperventilatie

Chronische hyperventilatie geeft vaak vage/onzichtbare klachten. Deze klachten spelen toch een enorm belangrijke rol in het welbevinden van de patiënt. Uiteindelijk kunnen deze klachten leiden tot burn-out, depressie, totale uitputting,…

Vaak voorkomende klachten en symptomen van hyperventilatie

  • hoofdpijn, duizeligheid, concentratieverlies, trillen
  • slecht zien/ horen
  • fysieke uitputting, benauwd zijn, verlammingsgevoel
  • koude handen en voeten
  • angst, beklemming op de borst
  • vaak zuchten, vaak geeuwen, slecht slapen
  • boeren, krampen

Ademhalingsproblemen behandelen met ademhalingstherapie

Eerst en vooral krijg je een adequate uitleg. Een heldere uitleg over de oorzaak van uw problemen. Hierdoor kan je de gevolgen beter inschatten. Daarnaast informeren we over hoe ademhalingstherapie jou kan helpen voor het voorkomen van jouw ademhalingsproblemen.

De verkeerde ademgewoonte worden afgeleerd. Het frequente diepe zuchten, overademen zal worden aangepakt. Dit doen we door een ademhalingsoefening waarbij je leert rustiger en minder diep te ademen. Het is erg belangrijk dat deze oefeningen meermaals per dag uitgevoerd worden gedurende een langere periode. Uiteindelijk zullen er minder klachten optreden en blijven de paniek en angsttoestanden uit. Het hierop anticiperend vermijdgedrag krijgt dan de gelegenheid uit te doven.

Met behulp van geavanceerde meetapparatuur kunnen we van een rustmeting uitvoeren. Hierbij worden belangrijke parameters gemeten en kunnen we nagaan hoe je lichaam reageert op stress. Ook het vermogen tot herstel wordt in kaart gebracht. Je zal dan ook meteen de positieve invloed van de ademhalingsoefeningen uit de ademhalingstherapie zien op deze meting.

Beweging/sporten is ook heel belangrijk bij hyperventilatie, stress, burn-out, en een chronisch vermoeidheidssyndroom. Door te bewegen komt je lichaam meer in balans. Natuurlijk is het de kunst om niet te veel en niet te weinig te sporten. Wij helpen je hierbij na het uitvoeren van een inspanningstest. Door deze test kunnen we op de juiste manier gaan trainen om je lichaam optimaal in balans te brengen en gericht aan je conditie te werken!

Opgelucht starten met ademhalingstherapie?

Wil je graag weten of ademhalingstherapie iets voor jou is? Stuur me gerust een bericht of praat erover met uw behandelend arts.

Maak een afspraak
Ademhalingstherapie

“Het is mijn taak u te coachen en te motiveren deze gezonde ingeslagen weg te blijven volhouden!”