Algemene kinesitherapie

Als gedeconvetioneerde kinesitherapeut luister ik naar jou en je specifieke klachten. We gaan op zoek naar de oorzaak van de pijn en begeleiden je met een professionele behandeling op maat.

Algemene kinesitherapie kan aangewezen zijn voor mensen die gewrichtsklachten ervaren die de beweeglijkheid aantasten, of die door verkeerd functionerende spieren uitstralende pijn ervaren. Manuele therapie, het behandelen van triggerpunten en juist bewegen zijn de sleutelelementen op weg naar genezing.

Bij het starten van algemene kinesitherapie bekijken we eerst welke behandeling je nodig hebt. Door tal van bijscholingen zoek ik de beste manier om je verder te helpen.

Wanneer heb je kinesitherapie nodig?

Als je door eender welke oorzaak bewegingsproblemen of pijn ervaart, kan je baat hebben bij een kinesitherapeutische behandeling.

Kan ik genezen met kinesitherapie?

Genezen is één ding, pijnvrij blijven is twee. Daarom krijg je steeds tips om ook na de behandeling juist te blijven bewegen. De gegeven oefeningen thuis volhouden, is minstens even belangrijk als de consultaties bij de kinesist. Hoe kan ik mijn houding aan een bureau en computer verbeteren? Hoe jog ik verantwoord terug naar mijn oude conditie? Het zijn allemaal vragen waarmee je bij mij terecht kan.

Starten met kinesitherapie?

Wil je starten met kinesitherapie, of wil je weten of kinesitherapie iets voor jou is? Contacteer mij voor meer informatie of praat erover met uw behandelend arts.

Maak een afspraak
Algemene kinesitherapie

Elke dag een kleine vooruitgang zorgt voor een groot resultaat